Reklama Strategiczna

Reklama Biznes

Firma Promocja

Dlaczego szkolenia dla firm są tak ważne na obecnym konkurencyjnym rynku?

Pracodawcy doskonale zdają sobie sprawę, że ich pracownicy potrzebują niezawodnych narzędzi, najwyższej jakości sprzętu ochronnego i aktualnych aplikacji komputerowych do wykonywania swoich zadań. Wielu z nich nie przywiązuje jednak należytej wagi do innego filaru pracy: odpowiedniego szkolenia. Uważają, że koszty wdrożenia programów szkoleniowych i rozwoju zawodowego są w dłuższej perspektywie nie do pogodzenia z celami firmy.

Badania wskazują jednak na ogromne znaczenie szkoleń dla utrzymania szczęśliwej, zadowolonej i produktywnej siły roboczej w firmie. Według raportu 2020 Work Institute, 20% pracowników, którzy zrezygnowali z pracy, powołało się na brak możliwości rozwoju zawodowego, w tym pogłębiania wiedzy lub zdobywania nowych umiejętności. 

Słabo wyszkolony personel, to słabo zmotywowany personel

Przy tak konkurencyjnym rynku pracy i rosnącym niedoborze pracowników, szkolenia pracowników i rozwój zawodowy są skuteczną bronią w przyciąganiu i zatrzymywaniu talentów. Szkolenia dla firm mogą być wykorzystywane w celu poprawy wyników, zwiększenia produktywności i wzmocnienia swoich wartości, reputacji i przychodów. Koszt wdrożenia planów szkoleniowych jest niewielki w porównaniu z potencjalną utratą umiejętności, pracowników i możliwości w całej firmie.

Inwestycja ta z pewnością się opłaca: jedno z badań wykazało, że po wdrożeniu szeroko zakrojonych programów szkoleniowych wskaźnik rotacji pracowników w firmie spadł z 89,6% do 56,7% w ciągu jednego roku.

Innym aspektem, o którym należy pamiętać, jest to, że niezadowoleni i nieprzeszkoleni pracownicy mają tendencję do osiągania gorszych wyników i popełniania błędów. Jest również mniej prawdopodobne, że będą dbać o jakość i produkt swojej pracy.

Niewystarczające szkolenie personelu prowadzi do utraty klientów

Czasami mniej wyszkoleni pracownicy nie dostrzegają błędów, które skutkują niekompletnymi usługami lub źle wyprodukowanymi produktami. Gdy potencjalni (lub stali) klienci wykryją tę słabość, prawdopodobnie zmienią dostawcę.

Słabo wyszkoleni pracownicy mają niższą wartość produkcyjną

Jeśli pracownicy nie wiedzą, jak prawidłowo korzystać ze wszystkich dostępnych narzędzi, ich praca będzie miała niższą jakość i wartość. Będą potrzebować więcej czasu na rozwiązywanie problemów metodą prób i błędów, a firma straci zasoby w postaci zmarnowanych materiałów. Może to negatywnie wpłynąć na satysfakcję klienta, a pracownik, czując się niedostatecznie przeszkolony i niedofinansowany, prawdopodobnie odejdzie z pracy.

Słabo wyszkolony personel jest nieefektywny

Gdy pracownicy nie mają odpowiednich i wystarczających umiejętności do wykonywania swoich zadań i wypełniania obowiązków, marnują czas, pieniądze i wysiłek. Jedno z badań wykazało, że produktywność najlepiej wyszkolonych pracowników była o 23% wyższa niż ich gorzej wyszkolonych kolegów. 

Skuteczne szkolenia to doskonały sposób dla menedżerów firm na promowanie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych pracowników. Pomagają również określić, jaką wiedzę i umiejętności powinien posiadać każdy pracownik, aby być bardziej produktywnym i wartościowym.