Reklama Strategiczna

Reklama Biznes

work-life balance

Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym (Work-Life Balance).

Zapotrzebowanie ludzi na czas jest większe niż kiedykolwiek. Jeśli nie będą w stanie zrównoważyć swoich żądań, może to prowadzić do niezdrowego życia, co z kolei może prowadzić do bezrobocia. Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym była badana przez wielu badaczy…